GAZİ ÜNİVERSİTESİ
OSTİM MESLEK YÜKSEKOKULU
ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ
ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM, İLETİM VE DAĞITIMI PROGRAMI
3+3 SÖMESTRE DERS DAĞILIMI

 

 DERSLER

Ders Saati

AKTS

Z//S

 

I. YARIYIL

 

MAT-101   Matematik-I

4

4

Z

 

ENR-110    Enerji Üretiminin Temelleri

3

3

Z

 

ENR-111    Elektrik ve Elektronik Ölçmeler

3

3

Z

 

ENR-112    Bilgisayar Destekli Teknik Resim

3

3

Z

 

ENR-113    Elektrik Tesisatı

4

4

Z

 

ENR-114    Termodinamik

2

2

Z

 

ENR-115    Doğru Akım Devre Analizi

3

3

Z

 

TAR-101    Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I**

2

2

Z

 

TUR-101    Türk Dili-I**

2

2

Z

 

YAD-101     İngilizce-I**

3

3

Z

 

OMY-113   İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

2

2

Z

 

Secmeli Ders - 1

2

2

S

 

Secmeli Ders - 2

2

2

S

 

TOPLAM*

35

35

 

 

* 35 Saatin 7 saati uzaktan eğitimle verilecektir. ** Uzaktan eğitim dersleridir

   

 

 

 

       

SEÇMELİ DERSLER

Ders Saati

AKTS

Z//S

 
 

SEÇ-115  Kojenerasyon ve Enerji Geri Kazanımı

2

2

S

 

SEÇ-116  Enerji Politikaları

2

2

S

 

OMY-110  Araştırma Yöntem ve Teknikleri

2

2

S

 

OMY-111  İnovasyon ve Araştırma Yöntemleri       

2

2

S

 

OMY-112  Girişimcilik

2

2

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DERSLER

Ders Saati

AKTS

Z//S

II. YARIYIL

ENR-120   İşyeri Eğitimi-1(Dağıtım)

40

8

Z

TAR-102   Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I**

2

2

Z

TUR-102   Türk Dili-I**

2

2

Z

YAD-102    İngilizce-I**

3

3

Z

TOPLAM*

47

15

 

 

 

 

 DERSLER

Ders Saati

AKTS

Z//S

 

III. YARIYIL

 

MAT-102   Matematik-II

4

4

Z

 

ENR-131   Enerji İletimi ve Dağıtımı

3

3

Z

 

ENR-132   Enerji Yönetimi

3

3

Z

 

ENR-133   Yakıtlar ve Yanma Teknolojisi

2

2

Z

 

ENR-134   Elektrik Makinaları-I (Trafolar)

3

3

Z

 

ENR-135   Kumanda Sistemleri ve Uygulamaları

3

3

Z

 

ENR-136   Alternatif Akım Devre Analizi

3

3

Z

 

OMY-132   Mesleki İngilizce

3

3

Z

 

OMY-133   İlkyardım

2

2

Z

 

Secmeli Ders - 1

2

2

S

 

Secmeli Ders - 2

2

2

S

 

TOPLAM

30

30

   
         

SEÇMELİ DERSLER

Ders Saati

AKTS

Z//S

 
 

SEÇ-136  Güneş Enerjisi Teknolojisi

2

2

S

 

SEÇ-137  Rüzgar Enerji Santralleri

2

2

S

 

SEÇ-138  Bilgi Ve İletişim Teknolojisi 

2

2

S

 

OMY-130  Meslek Etiği

2

2

S

 

OMY-131  Proje Yönetimi

2

2

S

 

 

 DERSLER

Ders Saati

AKTS

Z//S

IV. YARIYIL

ENR-210   İşyeri Eğitimi-2 (İletim)

40

8

Z

TOPLAM

40

8

 

 

 

 DERSLER

Ders Saati

AKTS

Z//S

 

V. YARIYIL

 

ENR-220  Yüksek Gerilim Tekniği

3

3

Z

 

ENR-221  Güç Sistem Analizi

3

3

Z

 

ENR-222   Isı Transferi

2

2

Z

 

ENR-223   Elektrik Santralleri

3

3

Z

 

ENR-224   Elektrik Makinaları-II (Genaratör)

3

3

Z

 

ENR-225   Programlanabilir Lojik Denetleyiciler

4

4

Z

 

ENR-226   Alternatif Enerji Kaynakları

2

2

Z

 

ENR-227   Yüksek Gerilim Projesi

3

3

Z

 

OMY-223   Çevresel Planlama ve Etki Değ.

2

2

Z

 

OMY-224   İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

2

2

Z

 

Secmeli Ders - 1

2

2

S

 

Secmeli Ders - 2

2

2

S

 

TOPLAM

31

31

   
         

SEÇMELİ DERSLER

Ders Saati

AKTS

Z//S

 
 

SEÇ-226   Nükleer Enerji

2

2

S

 

SEÇ-227   Akıllı (Yeşil) Bina Sistemleri

2

2

S

 

OMY-220   İletişim

2

2

S

 

OMY-221   Çevre Koruma

2

2

S

 

OMY-222   Kalite Yönetim Sistemleri

2

2

S

 

 

 

 

 DERSLER

Ders Saati

AKTS

Z//S

VI. YARIYIL

ENR-230   İşyeri Eğitimi-3 (Üretim)

40

8

Z

TOPLAM

40

8